Sunday, September 12, 2010


-فکر نمی‌کنی آدما برا پنهان کردن احساساتشون دلیل دارن؟

-دلیلشون از هم دورشون می‌کنه. چه دلیلی از عشق مهم‌تره؟
فیلم ''شب‌های روشن'' به کارگردانی ''فرزاد مؤتمن''

1 comment:

david gilmour said...

بسیار زیبا